Elérhetőség

 

 

2628 Szob, Iskola u. 2.

Tel/fax: 27-570-685

E-mail:  titkarsag.szob@gmail.com

          

 

Nyitvatartás:

 

A tanulók fogadásának rendje:
Az iskola szorgalmi időben reggel 7.30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 17.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15 óráig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.

 

A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje:
Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg:
Az intézmény igazgatója vagy a helyettese - tagintézményekben a tagintézmény-vezető vagy a munkaközösség-vezető közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az intézményben hétfőtől péntekig 7.15 és 16.00 óra között felelős vezetőnek kell tartózkodnia.