Végzettség Szak Oklevél
tanító, tanár általános iskolai tanító,  Zsámbéki Tanítóképző Főiskola -  L-100/1988 Zsámbék, 1988.06.17
kémia szakos általános iskolai tanár,  Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola - 37/1993. Eger, 1993.01.25.
tanügyigazgatási szakértő, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola - 411/2001-I Eger, 2001. 0622.
okleveles pedagógia szakos bölcsész és középiskolai tanár Debreceni Egyetem -  590/2007.BL  Debrecen  2007.06..30.
tanító, óvónő általános iskolai tanító, természetismeret műveltségi terület, Eötvös Lóránd Tudományegyetem - T-149/2006. Budapest, 2006.06.14.
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és Társadalomtud. Kar -   14762, Budapest,  2013.12.09.
óvodapedagógus Budapesti Tanítóképző Főiskola - 390/1997. Budapest, 1997.06.11.
tanár orosz-történelem szakos általános iskolai tanár Ho Si Minh Tanárképző Főiskola -  77/1989 Eger, 1989.06.17
angol szakos általános iskolai tanár Eötvös Lóránd Tudományegyetem - 933/1995 Budapest, 1995. 09.05
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és Társadalomtud. Kar 553/210/17/2014 Budapest, 2014.12.04.
tanító tanító, pedagógiai szakkollégium Esztergomi Tanítóképző Főiskola -  1884/1982, Esztergom 1982. 06.14
szakvizsgázott pedagógus az olvasás- szövegértés értékelése területén Szegedi Tudományegyetem - BTK-00749/2011./OKL,Szeged, 2011.06.17.
tanító,tanár tanító, népművelés szakkollégium Budapesti Tanítóképző Főiskola -  90/1987., Budapest, 1987.06.12.
történelem szakos általános iskolai tanár,  Eötvös Lóránd Tudományegyetem - 121/1997 Budapest, 1997.01.29.
pedagógus szakvizsga, közoktatási vezető   Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és Társadalomtud. Kar -   11020, Budapest,  2009.12.30.
tanító tanító, népművelő szakkollégium Esztergomi Tanítóképző Főiskola tanító 1552/1981. Esztergom, 1981. 01.05.
tanító tanító testnevelés műveltségi területen Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, 38/2004.
Esztergom, 2004.06.11.
tanító  tanító ének-zene szakkollégium Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, 30/2004., 2004.06.11.
tanító tanító, magyar nyelv és irodalom valamint, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 00003729/OI/FI79633. Budapest, 2015.07.08.
ember és társadalom műveltségi területen
tanító tanító, vizuális nevelés műveltség területen Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Vitéz János Kar, 13/2008. Esztergom, 2008.06.20.
tanító általános iskolai tanító Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főskola, 39/1991. Zsámbék, 1991.06.17.
  általános iskolai tanító, angol idegen nyelvi műveltségi területen  ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, MŰV-13/2008. 2008.07.04.
  fejlesztő pedagógus ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, MŰV-13/2008. 2008.07.04.
tanító tanító angol műveltségi területen, Oradeai Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán, 0012813,  Oradea, 2002.10.03.
szocio-pszichopedagógia szakos
 gyógypedagógus 
tanító tanító, testnev. műv ter. Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola tanító, testnevelés műv. ter.  27/2002  Esztergom, 2002. jún. 13.
tanító tanító, könyvtár és technika szakkolégium Esztergomi Tanítóképző Főiskola Kihelyezett Tagozata, 19/1982. Zsámbék, 1982. június 16.
tanító,  tanító, ének-zene műveltségi terület Szent István Egyetem 842/2010. Szarvas 2010. 06. 19.
tanár matematika tanár Babes-Bolyai Tudományegyetem, 1143, Kolozsvár,
2002.02.28
tanár magyar nyelv és irodalom szakos valamint német nyelv és irodalom szakos tanár ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, PTC 008740 231. Budapest, 2000. június 22.
tanár matematika-testnevelés szakos középiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola 2016/2005. Nyíregyháza, 2005.06.13.
Pécsi Tudományegyetem 191/2009. Pécs, 2009.07.04.
tanár matematika, informatika Ho-Si-Minh Tanárképző Főiskola, 107/1989. Eger, 1989.06.21.
Eszterházy Károly Tanárképző főiskola, Oktatás informatikus, 582/1998. , 1998.10.07.
tanár földrajz szakos általános iskolai  tanár ELTE Tanárképó Főiskolai Kar földrajz szak 83/1999.  Budapest 1999.06.14.
biológia szakos általános iskolai tanár ELTE Tanárképó Főiskolai Kar biológia szak 83/1999.  Budapest 1999.06.14.
környezetvédelmi szakos általános iskolai tanár Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, környezetvédelmi szak 1006/2002. Szeged, 2002.06.29..
tanár magyar nyelv és irodalom, rajz szakos tanár Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-népművelés 222/1984. Szeged, 1984. jún. 6. 
 Bessenyei György Tanárképző Főiskola
70/1990 rajz szak Nyíregyháza, 1990.06.16.
tanár könyvtáros és matematika szakos tanár Nyíregyházi Főiskola 1927/2005. Nyíregyháza, 2005.01.19. 
tanár Magyar-Orosz  szakos tanár, Német szakos tanár Ho Si Minh Tanárképző Főiskola 19/1981, Eger, 1981.06.20. 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 2260/1998 Szombathely, 1998.06.13.
tanár gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, GY/431/2008. Budapest, 2010.04.21.
okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai terápia szakirányon Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, mesterképzés - gyógypedagógus  ELTE-GGYK-1238/2016. Budapest, 2016.07.22
tanító általános iskolai tanító Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanító szak  FI21962  Vác, 2015.06.25.
tanító általános iskolai tanító Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola,  19/1997. Esztergom, 1997. június 4.
tanár fizika tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző
Főiskolai Kar, 246/1996,  1996.06.21.
tanár  iskolapszichológus Károli Gáspár Református Egyetem KRE-BA 2274/2015 Budapest, 2015.06.26.
általános iskolai tanító Budapesti Tanítóképző Főiskola 53/1194 Budapest. 1994.06.27.
általános iskolai angol szakos nyelvtanár Berzsenyi Dániel Fősikola 120/2001 Szombathely, 2001.06.15.
   

 

 

munkakör

iskolai végzettség

szakképzettség

1.

iskolatitkár

érettségi

általános ápoló, általános asszisztens

2.

iskolatitkár

érettségi

érettségi

3.

pedagógiai asszisztens

középfokú iskolai végzettség

gyógypedagógiai asszisztens

4.

informatikus

főiskola

mérnök informatikus