Erasmus+

A Szobi Fekete István Általános Iskola támogatást kapott a „Toleranciára nevelés a toleranciában projekt "megvalósítására az Erasmus +program keretében.  Az Európai Unió által teljes mértékben finanszírozott pályázatot a Lengyel Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu iskolával közösen nyújtottuk be.

A támogatás mértéke 45 135 EUR.
 Végrehajtás időtartama: 01.09.2016-31.08.2018.

A projekt fő célja, hogy növelje a minőségi gyermekkori nevelést a szociális készségek fejlesztését, a  különböző nemzeti kultúrák között. 
 
A programban 72  gyermek kap lehetőséget arra, hogy 160 órát töltsenek el közösen tanulással, ismerkedéssel. A szakmai együttműködésben 16 tanár vesz részt, akik a műhelymunkák során megosztják tapasztalataikat egymással.
 
A projekt középpontjában az  Európai Unió alapját képező emberi értékek az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, valamint az emberi jogok, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogai állnak. Ezek közösen elfogadott értékek a tagállamokban. A  pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és a nők és férfiak közötti egyenlőség.
 
A projekt feladata, hogy támogassa, fejlessze, és átadja az innovatív gyakorlatokat és ezek végrehajtásának közös kezdeményezéseit a nemzetközi együttműködés, az egymástól tanulás és a közös tapasztalatcserét európai szinten.
 
A projektben kiemelten kap helyet a szociális készségek fejlesztése, a különböző kultúrákban élő diákok együttműködése.  A mai mindennapi iskolai élet számos megnyilvánulása intoleráns.  A diákok között gyakoriak a nézeteltérések, mások a szokások a bőrszín,a nemzeti hovatartozás,  a vallás, az anyagi helyzet vagy a fogyatékosság miatt, ami diszkriminációhoz vezethet.  Ennek következménye az ellenségeskedés, az erőszak, a terror és az igazságtalanság.  Pályázatunk megvalósításának  során , a gyerekek megtanulnak küzdeni a megkülönböztetés és a szegregáció ellen. Megelőzhetővé válik az agresszió és az erőszak. Csökkennek a különbségek a hátrányos helyzetű gyermekek körében. Megtanulják a gyerekek egymást elfogadni. Nyugodtabb tanulási környezet alakul ki, ezáltal várhatóan a tanulmányi eredmények is növekedni fognak.  A diákok a program során két alkalommal vesznek részt a lengyel partneriskolában közös műhelymunkákon.  A workshop arra irányul, hogy az oktatásban az egyenlő hozzáférést mindenki számára elérhetővé tegye, gazdasági, kulturális, egészségügyi problémák, társadalmi hovatartozás tekintetében egyaránt.
 
A nyertes pályázat benyújtásakor fő célunk az volt, hogy gyermekeink számára lehetőséget teremtsünk az európai értékek és a lengyel kultúra megismerésére, befogadására, a lengyel-magyar barátság elmélyítésére, a toleráns, a méltóságteljes emberi magatartás további kialakítására. Ezek segítségével könnyebben tudnak beilleszkedni a társadalomba és a való életben boldogulni.